Sposoby międzyokresowych rozliczeń kosztów i przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w jednostkach gospodarczych regulują przepisy ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości. Przychody i koszty w jednostkach gospodarczych powstają w innym okresie niż ten, którego dotyczą . Sposób na ich...

Czytaj więcej >>

Zwrot towarów i rabaty w księgowych rozliczeniach przychodu

W obrocie gospodarczym przedsiębiorstwa działającego na wolnym rynku, zwrot towarów jest normalnym i dość częstym zjawiskiem. Nawet najlepiej działająca firma musi się liczyć z niezadowoleniem swoich klientów i kontrahentów, a szalejący ciągle globalny...

Czytaj więcej >>

Co to jest księgowy dowód zastępczy?

Dowody zastępcze służą do dokumentowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, a w polskim prawie wszystkie operacje gospodarcze muszą być zawsze udokumentowane. Dowód zastępczy powinien mieć wszystkie typowe elementy charakterystyczne dla...

Czytaj więcej >>

Różnica pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową

Wycena majątku danej firmy następuje według jej wartości rynkowej. Od wartości rynkowej firmy naliczana jest tak zwana amortyzacja bilansowa. Z jednej strony mamy więc amortyzację bilansową a z drugiej amortyzację podatkową ( wartość nabytych środków...

Czytaj więcej >>

Pozycja księgowego – zakres obowiązków i odpowiedzialności

Księgowy, zwłaszcza główny księgowy to w każdej firmie kluczowa postać . Jego rola jest nie do przecenienia, bo mimo, że to zarząd podejmuje strategiczne decyzje, to akceptacja tych decyzji ( zwłaszcza jeśli wiążą się one ze sporymi wydatkami ) przez...

Czytaj więcej >>

Praktyka ewidencjonowania księgowych różnic kursowych

Sporządzanie i ewidencjonowanie bilansów to bardzo skomplikowana procedura księgowa, częściowo ujęta w ramy prawne ( ustawa o rachunkowości artykuł 30 ustęp 4 z dnia 29 września 1994 roku ), częściowo zależna od praktyki księgowego i biegłego rewidenta...

Czytaj więcej >>