Ewidencja księgowa

Zwrot towarów i rabaty w księgowych rozliczeniach przychodu

W obrocie gospodarczym przedsiębiorstwa działającego na wolnym rynku, zwrot towarów jest normalnym i dość częstym zjawiskiem. Nawet najlepiej działająca firma musi się liczyć z niezadowoleniem swoich klientów i kontrahentów, a szalejący ciągle globalny...

Czytaj więcej >>

Różnica pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową

Wycena majątku danej firmy następuje według jej wartości rynkowej. Od wartości rynkowej firmy naliczana jest tak zwana amortyzacja bilansowa. Z jednej strony mamy więc amortyzację bilansową a z drugiej amortyzację podatkową ( wartość nabytych środków...

Czytaj więcej >>

Praktyka ewidencjonowania księgowych różnic kursowych

Sporządzanie i ewidencjonowanie bilansów to bardzo skomplikowana procedura księgowa, częściowo ujęta w ramy prawne ( ustawa o rachunkowości artykuł 30 ustęp 4 z dnia 29 września 1994 roku ), częściowo zależna od praktyki księgowego i biegłego rewidenta...

Czytaj więcej >>

Księgowanie wydatków na szkolenie BHP

Zatrudnienie nowego pracownika przez pracodawcę wiąże się ze spełnieniem wielu obowiązków, większość z nich jest ściśle określona przez Kodeks Pracy. I tak przyszły pracownik powinien poddać się odpowiednim badaniom lekarskim . Firma ma obowiązek...

Czytaj więcej >>

Księgowanie obniżek cen sprzedaży

Firma, która funkcjonuje na wolnym rynku, chcąc czy nie chcąc musi popełniać większe i mniejsze błędy, co skutkuje między innymi tym, że zalegają w magazynach niesprzedane towary. Dziś w dobie kryzysu gospodarczego, gdzie pierwszym problemem jest sprzedać...

Czytaj więcej >>