Księgi rachunkowe

Rozliczenie kosztów delegacji zagranicznych

Delegacje to w średnich i dużych firmach rzecz powszednia. Wyjazdy służbowe pracowników i te krajowe i te zagraniczne podlegają rozliczeniom księgowym według zasad prawa podatkowego i rachunkowego. Ma tutaj zastosowanie artykuł 30 ustawy z 29 września 1994...

Czytaj więcej >>

Ujmowanie w księgach rachunkowych darowizny wyrobów gotowych

Darowizny i tak zwane nieodpłatne przekazanie podlegają specjalnym przepisom prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości. Księgowanie darowizn rzeczowych czy pieniężnych regulują odrębne, szczegółowe przepisy. Oto podstawa prawna na jakiej oparte są...

Czytaj więcej >>

Co to jest księgowy dowód zastępczy?

Dowody zastępcze służą do dokumentowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, a w polskim prawie wszystkie operacje gospodarcze muszą być zawsze udokumentowane. Dowód zastępczy powinien mieć wszystkie typowe elementy charakterystyczne dla...

Czytaj więcej >>

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla usługowego prowadzenia ksiąg

Przedsiębiorcy których działalność polega na usługach księgowych (to jest między innymi prowadzeniu ksiąg rachunkowych), podlegają dość restrykcyjnym przepisom prawnym, również z zakresu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli w skrócie OC...

Czytaj więcej >>

Fundusz rekultywacyjny – odpisy księgowe

Podstawa prawna regulująca kwestię funduszu rekultywacyjnego to ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku art 244 i 137. Fundusz rekultywacyjny może działać wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z...

Czytaj więcej >>