Zasady ogólne

Jak sporządzać odpisy aktualizujące wartość należności ?

Jeśli chodzi o stan prawny regulujący odpisy aktualizujące wartość należności, to jest on następujący. Obowiązuje artykuł 35 ustawy o rachunkowości nakazujący aby aktywa finansowe i inwestycje ujmować w księgach rachunkowych na dzień ich zakupu, albo...

Czytaj więcej >>

Sposoby międzyokresowych rozliczeń kosztów i przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w jednostkach gospodarczych regulują przepisy ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości. Przychody i koszty w jednostkach gospodarczych powstają w innym okresie niż ten, którego dotyczą . Sposób na ich...

Czytaj więcej >>

Pozycja księgowego – zakres obowiązków i odpowiedzialności

Księgowy, zwłaszcza główny księgowy to w każdej firmie kluczowa postać . Jego rola jest nie do przecenienia, bo mimo, że to zarząd podejmuje strategiczne decyzje, to akceptacja tych decyzji ( zwłaszcza jeśli wiążą się one ze sporymi wydatkami ) przez...

Czytaj więcej >>

Czym charakteryzuje się ryczałt?

Ryczałt to nic innego jak forma opodatkowania dochodu. Ta forma jest tu kluczem, bo ryczałt jest zdecydowanie formą uproszczoną, a to uproszczenie polega na tym, że podatnik inaczej jak w innych, bardziej zresztą popularnych formach opodatkowania, nie musi...

Czytaj więcej >>

Przebieg automatyzacji procesów konsolidacyjnych w strukturze wielofirmowej

Proces globalizacji dotyczy wszystkich dziedzin życia, ale szczególnie silnie oczywiście dotyka procesów gospodarczych. Globalizacja wymusza łączenie się ( inaczej konsolidację) poszczególnych firm w struktury wielofimowe, które można nazywać grupami...

Czytaj więcej >>